Privacy

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op!

We vinden dat u erop moet kunnen vertrouwen dat we (uw) persoonlijke informatie en situatie in overeenstemming met de hoogste ethische en juridische normen behandelen. Dit beleid is van toepassing op alle klanten en medewerkers van Heerlijk Hulp en zijn dochterondernemingen, tevens op alle bezoekers van onze websites.

Wij adviseren u dit beleid goed door te lezen, samen met onze algemene voorwaarden en met eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze producten en diensten. Wijzigingen op dit beleid worden via onze website gecommuniceerd. Onze producten of diensten kunnen links bevatten naar websites van andere bedrijven en diensten die zij aanbieden. Het kan zijn dat deze bedrijven een eigen privacy beleid hanteren. We zijn niet verantwoordelijk voor (het naleven van) dat beleid of de producten of diensten van andere bedrijven. We adviseren u het privacy beleid van deze bedrijven eveneens goed door te lezen.

Omdat Heerlijk Hulp veel persoonlijk contact heeft en vaak in de privé- of zakelijke omgeving van u komt, is ‘privacy’ een belangrijke kernwaarde van ons bedrijf. We hanteren een brede uitleg van het begrip ‘persoonlijke informatie’ (persoonsgegevens). Onder ‘persoonlijke informatie’ verstaan we het volgende; gegevens die betrekking hebben op personen en bedrijven. Dit omvat onder andere namen, adressen, geboortedata en factuurgegevens. Ook kunnen verkeersgegevens op onze website, locatiegegevens en IP-adressen hier onder vallen. Daarnaast valt hier alles onder, wat te maken heeft met uw persoonlijke situatie en eventuele persoonlijke uitdagingen.

Vanwege de aard van onze producten en diensten kunnen we de volgende persoonlijke informatie van u verzamelen, uiteraard met uw toestemming, wanneer deze is vereist:

 • Contactinformatie: informatie waarmee we u kunnen identificeren of contact met u kunnen opnemen. Deze informatie omvat uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikersnamen en wachtwoorden, geboortedata, geslacht, taalvoorkeuren, gegevens over levering en andere contactgegevens die we rechtstreeks van u verkrijgen.

 • Accountinformatie: informatie die u aan ons verstrekt om onze diensten te kunnen leveren, zoals bankrekeninginformatie, factuuradres en informatie die u geeft als u contact met ons opneemt, voor informatie over onze producten en diensten.

 • Gebruiksinformatie: Informatie die wij ontvangen over de afgenomen diensten, zoals deze vermeld staan op de “werkbriefjes” en informatie die met ons wordt gedeeld om een planning op te maken. Daarnaast verzamelen wij informatie die u ons geeft om de kwaliteit van onze producten en diensten te meten.

Vanwege de aard van onze diensten en producten verzamelen we informatie over u. Het is voor ons belangrijk ervoor te zorgen dat onze producten en diensten van een hoge kwaliteit zijn en altijd passend zijn bij uw behoefte. We zijn steeds op zoek naar manieren om onze diensten en producten te verbeteren en ze zoveel mogelijk af te stemmen op u persoonlijke behoeften. Daarom kunnen we, met u toestemming voor zover vereist, persoonlijke informatie verzamelen voor de volgende doelen:

 • De levering van onze producten en diensten. We gebruiken contact-, account-, en gebruiksinformatie en locatiegegevens voor het opzetten en onderhouden van onze producten en diensten en voor onze administratieve processen.

 • Deze activiteiten omvatten werkplanningen en matches met medewerkers, support bij vragen, facturatie en incasso.

 • Verbetering van onze producten en diensten. We kunnen gebruik maken van gegevens verkregen uit terugkoppelingen van klanten en derden om bestaande producten, diensten, maar ook processen te verbeteren.

 • Marketing en communicatie over (nieuwe) producten en diensten. We kunnen met u communiceren over nieuwe (elementen van) onze producten en diensten of speciale acties die u interessant kunt vinden. Zie het onderwerp “Hoe kunt u zich aan- en afmelden?” waarin we uitleggen hoe u uw marketingvoorkeuren kunt aanpassen.

 • Het managen van onze prestaties. We kunnen uw contact- en accountinformatie gebruiken voor het vragen van feedback over de prestaties van onze producten en diensten, contact met Heerlijk Hulp, ons onderhoud en onze operationele activiteiten. We kunnen informatie, met betrekking tot uw gebruik van, en toegang tot onze producten en diensten gebruiken voor doelen als trafficmanagement, capaciteitsplanning, analyses, het beantwoorden van vragen van klanten en het tegengaan of opsporen van fraude. Ook kunnen we onze communicatie met u, zoals bijvoorbeeld e-mails en telefoongesprekken, monitoren en vastleggen voor opleidingsdoeleinden, kwaliteitsborging en om gegevens te registreren over de producten en diensten die u bij ons afneemt.

We kunnen wettelijk verplicht worden om persoonlijke informatie bekend te maken, in het kader van een juridisch proces of indien handhavende instanties dit vereisen. Om te voldoen aan de voorwaarden van een geldig juridisch proces, kunnen we deze informatie bekend maken zonder dat u dit weet, zonder uw toestemming en zelfs zonder u hiervan op de hoogte te brengen. We behouden het recht voor de toegang tot persoonlijke informatie door autoriteiten aan te vechten.

We kunnen anonieme en geaggregeerde informatie gebruiken voor het ontwikkelen van rapportages en analyses over welke soorten content en/of advertenties bekeken of overgeslagen worden, voor onderzoek en voor andere legitieme zakelijke doelen.

We hechten veel waarde aan het beschermen van persoonlijke informatie. Voor de prestaties van onze producten en diensten kunnen we, met uw toestemming voor zover vereist, uw persoonlijke informatie doorgeven aan derden, zoals hieronder wordt beschreven.

 • Entiteiten binnen Heerlijk Hulp. We kunnen uw persoonlijke informatie delen met onze dochterondernemingen die onder direct beheer en toezicht van Heerlijk Hulp staan. In dit geval verlangen we van deze dochterondernemingen dat ze dit privacy beleid volgen.

 • Werknemers van Heerlijk Hulp. Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt tot een selecte groep werknemers. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend, voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren (“need to know”).

 • Indien een ander bedrijf Heerlijk Hulp overneemt of activa overneemt van Heerlijk Hulp, waarin of waaronder uw persoonlijke informatie begrepen is of valt, krijgt dat bedrijf de door ons verzamelde persoonlijke informatie in bezit en gaan de rechten en verplichtingen van dit privacy beleid, ten aanzien van uw persoonlijke informatie op dat bedrijf over.

 • Andere derden. We kunnen ook persoonlijke informatie delen met zorgvuldig geselecteerde derden. Dit doen we alleen wanneer het bekend maken van de gegevens noodzakelijk is voor het leveren/uitvoeren van onze producten en diensten, enkel met leveranciers die specifiek door ons worden ingehuurd voor het leveren van producten of diensten aan ons. Voor zover wettelijk verplicht zullen we daar eerst uw toestemming voor vragen. We eisen van die derden dat ze de informatie vertrouwelijk behandelen en veilig beschermen en deze alleen gebruiken voor het aan ons leveren van de genoemde producten of diensten. We kunnen ook contact- en accountinformatie delen met krediettoetsingsinstellingen of incassobureaus. Het is mogelijk dat we ook wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens bekend te maken aan autoriteiten of andere derden.

We werken er hard aan om uw privacy te beschermen en hebben hiervoor belangrijke stappen ondernomen. We hebben oplossingen doorgevoerd om persoonlijke informatie te beschermen. Deze oplossingen bestaan uit allerlei technische en beleidsmatige oplossingen.

We bewaren persoonlijke informatie niet langer dan nodig is, om te voldoen aan de doelen waarvoor de persoonlijke informatie verzameld is, tenzij er een wettelijke verplichting is om persoonlijke informatie langer bewaren. De bewaartermijn verschilt per categorie van gegevens. Gegevens over geleverde diensten en werkbriefjes worden, zodra ze verwerkt zijn in facturatiesystemen, gedurende maximaal 36 maanden bewaard ten behoeve van het versturen van (gespecificeerde) facturen en de afhandeling van eventuele geschillen.

Met u toestemming kunnen we contact opnemen om u informatie te geven over onze producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn. Wanneer u niet langer dergelijke direct-marketinginformatie van ons wilt ontvangen, kun u zich op verschillende manieren afmelden (zoals via e-mail, sms, telefoon, post, whats app)

 • Onze gegevens kunt u terug vinden op de website van Heerlijk Hulp onder ‘Contact’.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die uw internetbrowser opslaat en waarmee gegevens over uw browsertype, uw besturingssysteem, de internetpagina’s die u hebt bezocht, de duur van die bezoeken, de content en advertenties die u bekeken hebt en andere zogeheten clickstreamgegevens worden verzameld.

We gebruiken cookies om onze websites beter te kunnen afstemmen op u behoeften, om een betere, meer gepersonaliseerde dienst te kunnen bieden en om bepaalde keuzes van u te onthouden. U hoeft deze gegevens dan niet opnieuw in te voeren. Cookies stellen ons ook in staat het verkeer naar onze website te identificeren, bijvoorbeeld welke pagina’s bezocht zijn, bezoekersaantallen en volgens welke paden het verkeer verlopen is.

Wij kunnen advertentienetwerken gebruiken bij het aanbieden van advertenties of andere content op deze website en op andere websites waarop advertenties van Heerlijk Hulp worden getoond. Cookies, webbakens of soortgelijke technologieën op uw computer, mobiele apparaat of andere apparaten, kunnen u voorzien van reclame of content die is afgestemd op interesses waarvan u blijk hebt gegeven door een profiel op te bouwen van u browsegedrag op deze website en op andere websites die u bezoekt. Voor het gebruik van cookies, webbakens of soortgelijke technologieën door onze reclamenetwerkproviders geldt hun eigen privacy beleid en niet het privacy beleid van Heerlijk Hulp. U kunt cookies handmatig in- en uitschakelen op uw computer, mobiele apparaat of ander apparaat. De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid specifieke cookies of bepaalde soorten cookies te accepteren of af te wijzen, en alle cookies te weigeren of te wissen. Het proces is afhankelijk van uw browser. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor u specifieke internetbrowser voor het gebruik van deze functionaliteit. Cookies beperken of blokkeren kan echter negatieve gevolgen hebben voor de bruikbaarheid van veel websites.

U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke informatie te laten verwijderen of aanpassen. Als u van mening bent dat informatie die we over u hebben, onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat ons dat dan weten. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.

U hebt het recht te weten welke persoonlijke informatie we van u hebben opgeslagen. We kunnen u hiervoor een kleine vergoeding in rekening brengen voor de administratiekosten die gepaard gaan met het aan u verstrekken van dergelijke informatie.

U hebt ook het recht ons te verzoeken het gebruik van u contact- en accountinformatie voor direct-marketingdoeleinden te staken. Neem contact op met ons als u geen direct-marketinginformatie of telefonische verkoopgesprekken meer van ons wilt ontvangen. U kunt ons bereiken via de pagina Contact op onze website. Let op: als u zich afmeldt of ons verzoekt uw persoonlijke informatie niet meer te gebruiken, kan het zijn dat we bepaalde producten of diensten niet meer aan u kunnen leveren.

Als u opmerkingen of vragen heeft over dit beleid of als u de persoonlijke informatie die we over u bewaren wilt inzien, kun u contact opnemen met ons.

Bel me terug
Bel me terugBel me terug
Bel me terug • © Copyright Heerlijk Hulp 2017
Bedankt voor uw verzoek, wij bellen u zo snel mogelijk terug